VİZYONUMUZ

VİZYONUMUZ

VİZYONUMUZ

VİZYONUMUZ

Ataşehir Kent Konseyi; Ataşehirlinin kentine, ülkesine, dünyaya dair söz söyleyebileceği, sivil toplum yapısını örgütleyerek ve güçlendirerek karar mekanizmalarına aktif katılabileceği, Ataşehir’in yaşanabilir, demokratik ve dayanışmacı bir kent haline gelmesinde katkı sunabileceği sivil bir yapıdır.

Bu  doğrultuda;

1- Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamayı,

2- Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamayı,

3- Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasında katkıda bulunmayi,

4- Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmeyi,

5- Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal vb. değerlere sahip çıkmak ve geliştirmeyi,

6- Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmayı,

7- Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemeyi,

8- Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmayı,

9- Çocukların, gençlerin, kadınların, engellilerin ve diğer dezavantajlı grupların toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamayı,

10- Her türlü nefret söylemini ve ayrımcılığı reddeden bir anlayışla tüm kenti kucaklayan, kardeşlik ve barış dilini geliştiren sosyal ve kültürel bir ortam geliştirmeyi,

11- Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmayı,

Görev edinir.

  

 • 0530 926 10 01

 • 0506 167 85 85

 • kentkonseyiatasehir@gmail.com

 • Mustafa Kemal Mahallesi 3004 cadde,
  3091/2. Sk. no:1, 34707
  Ataşehir- İstanbul

 • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
  Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
  Pazar: Kapalı